Co Vám umožní AirMagnet WiFi Analyzer?

Neztraťte nikdy žádný WiFi provoz

S AirMagnet WiFi Analyzer máte možnost zachytit jakékoliv Wi-Fi provoz na 802.11a/b/g/n/ac sítích včetně nejnovější 3 X 3 802.11ac technologie. Díky této schopnosti již nikdy neztratíte žádný provoz, který umožňuje řešit jakékoliv problémy s WiFi hned napoprvé bez nákladných oprav a eskalací.

Vestavěná bezdrátová expertní analýza

AirWISE® engine automaticky rozpozná příčinu stovek problémů v celém WLAN spektru. AirWISE® eliminuje pro uživatele potřebu ručně interpretovat komplexní dekódování paketů a bezdrátově přenášených dat tím, že proaktivně a automaticky určí a vysvětlí příčiny více než stovky hrozeb a výkonnostních problémů tím než mají dopad na síť. AirWISE® má uživatelsky přívětivé rozhraní a detailně vysvětluje jednotlivé alarmy, umožňuje přístup k dalším diagnostických datům a poskytuje poradenství v oblasti nápravných opatření.

Expresní analýza

Mobilní řešení pro odstraňování problémů bez prostojů AP

Je důležité si uvědomit, že všechna řešení nebo nástroje pro řešení problémů nejsou stejná a je velmi kritické řešit problémy hned napoprvé bez ohledu na místo problému a bez dopadu na výkon AP infrastruktury. Obrovský mylná je představa, že pomocí freeware aplikace nebo základního nastavení AP, můžete vyřešit všechny problémy, které mají vliv na bezpečnost a výkon sítě.

Freeware aplikace nebo ty, které stojí jen pár dolarů, neposkytnout nic víc než seznam sítí a jejich vlastností a neřeší problémy reálného světa. Nemají schopnosti pravého bezdrátového analyzátoru jako je AirMagnet WiFi síťový analyzátor, který může vyřešit jakýkoliv problém v síti WiFi.

Řada výrobců AP infrastruktury deklaruje vestavěnou vnitřní podporu řešení problémů s částečným skenováním nebo s možnosti skenování full-time. Obě tyto možnosti mají závažné omezení s ohledem na řešení problémů. Metody skenování na částečný úvazek vedou k pomalejší detekci problémů v síti a nemusí problém ani zaznamenat. Skenováním na plný úvazek jste omezeni tím, že se AP odklání od svého základního účelu, kterým je poskytování datových služeb a místo toho provozují specializované skenování. Kromě toho jsou přístupové body upevněny na stropě a nemohou být přemísťovány do míst kde se vyskytují problémy. S AirMagnet WiFi Analyzer jsou všechna tato omezení eliminována a máte k dispozici plnohodnotné a výkonné řešení s nulovými prostoji u AP.

Okamžité upozornění na bezpečnostní nebo výkonové problémy

AirMagnet WiFi Analyzer automaticky rozpozná a upozorní uživatele na desítky bezdrátových průniky, pokusů o průnik a Wi-Fi hacking strategií, včetně nepovolených zařízení, "stumbler nástrojů", přístrojů vysílajících nešifrovaná data a řadu potenciálně škodlivých konfigurací zabezpečení bezdrátové sítě. Tato aktivní opatření umožní přijmout nápravná opatření dříve než dojde k potížím. PRO verze navíc zjistí sofistikované bezdrátové útoky na síti. AirMagnet WiFi Analyzer Find nástroj navíc dokáže fyzicky lokalizovat a dohledat konkrétní zařízení.

Některé problémy s výkonem se mohou stupňovat a otevřít síť neznámým rizikům. Z tohoto důvodu AirMagnet WiFi Analyzer obsahuje přes 50 výstrah jak identifikovat celou řadu problémů s výkonem, s využitím šířky pásma, problémy s konfigurací zařízení a selháním infrastruktury nebo hardwaru.

Upozornění na problémy

Vyhodnocení stavu sítě

AirMagnet WiFi Analyzer poskytuje uživatelům kompletní soupis zařízení včetně AP, klientů a inteligentních zařízení, která jsou v provozu v bezdrátovém prostředí. Pro každé zařízení i uživatele jsou k dispozici podrobné informace o konfiguraci a statistikách provozu. AirMagnet WiFi Analyzer obsahuje také řídicí panel, který poskytuje živý náhled do celkového „zdravotního stavu“ sítě WLAN a pomáhá uživatelům zaměřit se na nejpalčivější otázky, které vyžadují okamžitou pozornost s cílem zajistit nejvyšší možnou bezpečnost a výkon WLAN. Uživatelé mají k dispozici řadu grafů včetně těch na využití kanálů, top talkers v síti, úrovně rušení WLAN, proházené konfigurace, přetížených AP, bezpečnosti a výkonových problémů atd. Uživatelé mohou přejít na nižší úroveň pro hlubší vyšetřování WLAN statistik pro každé zařízení, kanály a bezdrátové rámce. To vše pomáhá ušetřit spoustu času a úsilí při řešení jakýchkoliv problémů v síti.

Vyhodnocení stavu sítě

Řešení problémů na WLAN

Spolu s unikátními schopnostmi poskytovat okamžité odpovědi pomocí AirWISE technologie jsou uživatelé AirMagnet WiFi Analyzer vybaveni velice detailními statistikami pro každý kanál a každé zařízení pracující ve zkoumaném spektru. S grafy využití kanálů a trending grafy propustnosti mohou uživatelé řešit mnoho problémů, které snižují celkový výkon sítě WLAN. Uživatelé si mohou analyzovat grafy na sílu signálu, šumu, rámce, chyby, opakování, šířku pásma a mnoho dalších grafů pro každý kanál a WLAN zařízení. Tyto důležité grafy poskytují detailní odkazy na problémy, které ovlivňují výkon sítě WLAN. Například grafy pro opakování paketů a chybovost odhalují oblasti kde komunikace WLAN selhává. Na AirMagnet WiFi Analyzer Decode obrazovkách mohou uživatelé prohlížet a analyzovat seznam paketů reálném čase včetně 3x3 802.11n a 3x3 802.11ac paketů a využívat i analýzu pro podporu sledování protokolů vyšších vrstev. AirMagnet WiFi Analyzer poskytuje uživatelům možnost použít filtr, aby se izolovaly jednotlivé pakety na základě konkrétního kanálu, SSID, uzlu, IP adresy nebo typ rámce WPA-PSK a WPA2-PSK šifrované pakety lze dešifrovat. S podporou multi-adaptéru a použitím více adapterů v jednom PC mohou uživatelé sledovat více kanálů současně.

Řešení problémů na WLAN

WLAN Client Roaming analýza

Jednou z hlavních výhod bezdrátové technologie je poskytnout mobilitu pro uživatele a v typickém prostředí se očekává, že klientská zařízení budou přecházet mezi přístupovými body. Zajištění hladkého roamingu aniž by klesla kvalita volání nebo připojení je klíčem pro jakékoliv nasazení. AirMagnet WiFi Analyzer PRO využívá podporu pro více adaptérů WLAN zapojených do jednoho počítače k řešení problémů s roamingem klientů - což je jeden z nejčastějších problémů řešených IT techniky.

AirMagnet WiFi Analyzer poskytuje detailní informace o všechny roamingových transakcích pro jakéhokoliv WLAN klienta včetně stanic, telefonů a ručních skenerů. Uživatelé jsou podporováni AirWISE® technologií a získávají podrobné rozhodnutí pro roamingové akce - místo, zařízení a parametry kanálů, které ovlivňují roaming a přehled o tom zda je roaming dobrý nebo ne.

Pro VoWLAN telefony mohou uživatelé sledovat hlasové zpoždění a další statistiky jak se uprostřed rozhovoru telefon přesunuje od jednoho přístupového bodu ke druhému. Aplikace poskytuje VoFi specifické údaje (jako WiMOS, sílu signálu, atd).

Díky této analýze mohou uživatelé minimalizovat pravděpodobnost roamingových problémů opakujících se v síti WLAN a tím zlepšit spokojenost uživatelů a zlepšit uživatelský a síťový výkon pro kritické aplikace.

WLAN Client Roaming analýza

Aktivní Wi-Fi Nástroje pro odstraňování problémů při řešení stížností uživatelů

AirMagnet WiFi Analyzer PRO je jediný bezdrátový síťový analyzátor v odvětví, který zahrnuje sadu nástrojů pro aktivní řešení problémů Wi-Fi. Rychle určuje a řeší problémy bezdrátové sítě. Uživatel není schopen připojit se k síti, připojení je pomalé,špatná konfigurace 802.11n a 802.11ac sítí, přetížení sítě, selhání hardwaru, roaming problémy, problémy s interferencí více cestných sítí a další . Se sadou inteligentních nástrojů lze snadno a intuitivně vyřešit jakékoli problémy, které mají vliv na výkon sítě. Mezi tyto nástroje patří:

 • Device Locator: Geiger-Counter tool that helps physically locate any unauthorized or policy violating device.
 • Connection test: single-click end-to-end network connectivity (DHCP, ping, trace) and application performance (HTTP, FTP, Audio, Video) measurement tool.
 • Signal Distribution tool: detect any multipath issues in the network.
 • Roaming tool: measures roaming times for clients between Aps.
 • Performance/Iperf tool: measures uplink and downlink throughput performance of the network.
 • 802.11n and 802.11ac throughput calculator tool: compare vendor AP performance based on specifications and capabilities of those devices.
 • 802.11n and 802.11ac efficiency and analysis tool: analyzes conversations between APs and stations, and indicates if the network is using 802.11ac and 802.11n to its full potential using simple color legends.
 • 802.11n and 802.11ac throughput simulator tool: calculates the network throughput, utilization and the overhead under user-specified conditions by simulating the existing infrastructure or simulating the addition of new APs or stations in the network.
Aktivní Wi-Fi Nástroje pro odstraňování problémů

Kompletní detekce a analýza interferencí

Interference jsou jednou z hlavních příčin špatných připojení a problémů s výkonem v síti. Toto rušení může být z jiných Wi-Fi zařízení v důsledku špatného plánování kanálu (v blízkosti nebo co-channel interference) nebo může být z non-Wi-Fi zdrojů rušení. Indikátor stavu rušení AirMagnet WiFi Analyzer uvádí celkový stav rušení pro každý Wi-Fi kanál, počítáno na základě Wi-Fi rušení pro zařízení, která přispívají k rušení, seznam skrytých uzlů a non-Wi-Fi zařízení (detekce non-Wi-Fi vyžaduje AirMagnet WiFi Analyzer PRO a spektrální analyzátory RF nainstalovány na stejném počítači) působící v kanálu. To umožňuje uživatelům snadno plánovat budoucí nasazení Wi-Fi nebo upravit stávající rozmístění aby se minimalizovalo rušení a následně zlepšit výkon sítě.

Kompletní detekce a analýza interferencí

Integrovaný reporting

AirMagnet-WiFi Analyzer PRO integrovaný reportér umožňuje snadný výstup Wi-Fi analýzy ve formě profesionálně přizpůsobených zpráv. Vyberte si z knihovny předpřipravených zpráv nebo vytvářejte cílené zprávy výběrem konkrétních položek z uživatelského rozhraní. Reporty pokrývají všechny oblasti řízení, včetně RF statistiky, přehledy kanálů, zpráv zařízení, bezpečnost/výkon událostí a zprávy o plnění požadavků auditora připravené pro různé regulační normy včetně HIPAA, PCI, SOX, DoD 8100,2, FISMA a mnoho dalších. U reportů o dodržování předpisů se uvádí krok-za-krokem vyhověl/nevyhověl posouzení každé části normy spolu s informací o zařízení, která jsou nebo nejsou ve shodě.

Integrovaný reporting

BYOD klasifikace

AirMagnet WiFi Analyzer PRO okamžitě rozpozná a klasifikuje chytré telefony a tablety, které se připojují k síti. Tato funkce umožňuje IT profesionálům povolit tato zařízení, rychle odstraňovat a řešit problémy způsobené těmito zařízeními a určit prováděcí a bezpečnostní dopad v síti WLAN. Například uživatel může velmi rychle zjistit nepovolená inteligentní zařízení, které se připojují k síti a určit která nepovolená inteligentní zařízení spotřebovávají velkou šířku pásma. To vše jednoduchým pohledem do grafu Top Talkers.

BYOD klasifikace

802.11ac analýza a odstraňování problémů

802.11ac je WLAN standard nejnovější generace, který slibuje gigabitové rychlosti, ale s tímto velkým příslibem je spojeno mnoho problémů. Nasazení AirMagnet WiFi analyzátoru umožňuje síťovým inženýrům rychle řešit kritické problémy zabránit jejich eskalaci. AirMagnet WiFi Analyzer je jediný bezdrátový analyzátor v oboru, který zachytí všechen 802.11ac provoz s plnou 3 x 3 podporou a umí řešit případné problémy na 802.11ac síti. Ještě důležitější je to,že kompletní skenování provádí na plný úvazek a přemístění na místo problému je efektivnější pro řešení s nulovým AP výpadkem (není nutné aby se AP přepnul do offline stavu pro monitorování a řešení problémů). To je výhodou ve srovnání se systémy využívajícími AP i pro troubleshooting. To také hraje důležitou roli v pomoci uživatelům optimalizovat cestu přechodu od historických technologií k tomuto nového standardu s unikátním 802.11ac toolkitem pro maximalizaci propustnosti a výkonu sítě. Tato sada nástrojů zahrnuje:

 • 802.11ac throughput calculator tool: Ccompare vendor AP performance based on specifications and capabilities of those devices.
 • 802.11ac efficiency and analysis tool: Aanalyzes conversations between APs and Stations, and indicates if the network is using 802.11ac and 802.11n to its full potential using simple color legends and helps pinpoint performance problems.
 • 802.11ac throughput simulator tool: calculates the network throughput, utilization and the overhead under user-specified conditions by simulating the existing infrastructure or simulating the addition of new APs or stations in the network.
 • Note: 3 X 3 802.11ac support and toolkit coming in a release in Q4’2014. Please contact AirMagnet (info@airmagnet.com) for more details on the beta program.
802.11ac analýza a odstraňování problémů 802.11ac analýza a odstraňování problémů
Naše další projekty: netcam| network management| průmyslové switche| fluke testery| mediakonvertory| multifukční kabelové testery