Co Vám umožní AirMagnet Enterprise?

Automatická ochrana

AirMagnet Enterprise je jediný systém, který aktivně brání bezdrátovou síť proti pirátům a jiným hrozbám pomocí několika vrtev automatických ochran.

Vaše přednastavená pravidla budou automaticky zaznamenávat povolená zařízení pomocí různých metod, jako je místo, MAC adresa, výrobce, kanál, SSID nebo pásmo standardu 802.11 (a/b/g). Pirátská zařízení a hrozby budete schopni vysledovat a blokovat bezdrátově nebo na běžném portu. Můžete si také prohlédnout mapu vašeho prostředí a budete přesně vědět, kde je daná bezpečnostní hrozba.

Maximalizujte uptime

Nemusíte být specialista na rádiové frekvence, abyste dosáhli a udrželi vaši bezdrátovou síť na maximálním výkonu. AirMagnet Enterprise automaticky určí příčiny problémů a jejich umístění - takže vám budou stížnosti koncových uživatelů dávat smysl a budete je schopni vyřešit rychle.

Základní obrazovka softwaru Enterprise vám poskytne celkový pohled na vaši bezdrátovou síť v reálném čase, zatímco rozklikávací menu odhalí zdroje a podrobnosti o umístění, které vám umožní řešit problémy snadno a rychle.

Pravidla a jejich dodržování

Když si vytvoříte podrobná pravidla fungování, zajistíte si nejen to, že vaše bezdrátová síť bude vyhovovat průmyslovým standardům, ale získáte také automatickou detekci, varování a odpovědi - to vše při eliminaci falešných poplachů a dodatečné práce.

AirMagnet Enterprise vám pomůže začít rychle, protože si budete moci vybrat z několika připravených pravidel, navržených tak, aby vyhovovaly vašim průmyslovým regulacím. Pouze si snadno upravíte alarmová upozornění a prahové hodnoty alarmů, aby vyhovovaly vašim potřebám.

Aplikujte pravidla na jakoukoli úroveň sítě a budete moci spravovat celou infrastrukturu bezdrátové sítě, budete se moci zaměřit na jednotlivá zařízení nebo na určité virtuální sítě (VLAN) na jediném zařízení. Přidělte pravidla určitým uživatelům - nezávisle na místě - můžete tak zlepšit workflow.

Blokujte piráty a náhodně připojená zařízení

AirMagnet Enterprise nabízí kompletní řešení ochrany proti pirátům díky svým schopnostem detekovat, vypnout a zdokumentovat každý pirátský přístup.

Několik detekčních mechanismů okamžitě odhalí jakéhokoli piráta. Aktivní sada blokovacích funkcí zneškodní útočníka bezdrátově nebo na portu. Na zvláštní dokumentační stránce najdete profil každého piráta, včetně přehledu použitých pravidel a akcí, které proti němu byly odniknuty.

Pružná pravidla a správa alarmů

AirMagnet Enterprise nabízí pružnou administraci při prioritizaci pravidel a nastavování alarmů, díky které se vyhnete opakování některých pracovních úkonů.

Administrátoři mohou nastavit podmíněné prahy pro alarmy a nastavit určité uživatele jako adresáty upozornění, každého s indifiduálními preferencemi: email, SMS, ICQ, vytisknutí na tiskárnu a jiné. Uživatelé mohou být upozorněni na události, které se stali v jakékoli oblasti, kde jsou instalované senzory - to umožňuje skutečné řešení problémů kdykoli a kdekoli. Alarmy lze také posílat na SIM od jiných výrobců přes SNMP (verze 1, 2 nebo 3), SysLog nebo Event Log.

AirWISE expert

AirWISE® je vaše encyklopedie pro porozumění bezpečnostním hrozbám a problémům s výkonem ve vaší bezdrátové síti. Všechny alarmy systému jsou vysvětleny v prosté angličtině, včetně toho, proč jsou důležité a jaké kroky byste měli podniknout, pokud je chcete vyřešit.

Synchronizace

Enterprise můžete plně integrovat s AirMagnet Laptop Analyzer, takže zrychlíte řešení svých úkolů v terénu. IT pracovníci mohou použít svůj Laptop Analyzer jako dočasný senzor, který zachytává živá data a mohou tak řešit problémy s výkonem a bezpečností konkrétních míst. Mohou si také stáhnout pravidla a alarmové procedury z Enterprise, aby nemuseli dělat stejnou práci dvakrát.

Standardy a slabá místa bezdrátové sítě

AirMagnet Enterprise vám poskytne reporty, které sledují shodu s vašimi průmyslovými regulacemi. Reporty přináší u každého bodu regulace přehledné vyhovuje/nevyhovuje stanovisko s vysvětlením standardu a případně důvod, proč nevyhovuje.

Celkové přehledy (např. grafy) rozdělí shodu se standardy na několik kategorií a zvýrazní slabá místa, která vyžadují zvláštní pozornost.

Naše další projekty: netcam| network management| průmyslové switche| fluke testery| mediakonvertory